BZ&T neemt niet deel aan Parade 2021.

Met pijn in het hart heeft het bestuur van BZ&T besloten dit jaar niet deel te nemen aan de Parade 2021. Er zijn twee hoofdredenen waarom we dit besloten hebben. Enerzijds kampen we nog steeds met het heersende Corona virus en de daarbij behorende opgelegde restricties vanuit de overheid op de samenleving en dus ook op ons. Anderzijds zijn er nog te veel perikelen en onzekerheden rond onze nieuwe bouwplaats. We hebben de Stichting Brabantsedag geïnformeerd en meegenomen in onze besluitvorming.

 Zoals jullie in de media hebben kunnen lezen gaat de Stichting Brabantsedag er vol voor. Uiterlijk 15 mei 2021 zal de definitieve beslissing vallen of de Parade 2021 wel of niet doorgaat. We willen dit besluit niet afwachten, vandaar dat wij dit moeilijke, maar weloverwogen besluit hebben genomen. Wij zouden het fijn vinden om jullie te zien en mondeling toe te lichten hoe we tot dit besluit zijn gekomen. Het is tenslotte niet niks en we kunnen ons voorstellen dat het vragen oproept. Hiervoor gaan we zo snel mogelijk conform de dan bestaande Corona regels, op onze oude bouwplaats bij de familie Van den Berg, bij voorkeur buiten bijeenkomsten organiseren. Wij hopen jullie dan te zien!

Mochten jullie n.a.v. dit bericht benaderd worden door lokale of regionale media dan kunnen jullie deze doorverwijzen naar Hans Veerman (redactie@bztheeze.nl).

 Groet bestuur BZ&T